Chevron Trake rebrasti otisak

Chevron traka s kosim crtama je transportna traka s reljefnim uzorkom u obliku slova V na vrhu trake. Namijenjena je za prijevoz praškastih, zrnastih i sitno grudastih materijala na nagibnim transporterima.

Chevron Trake s kosim linijama imaju reljef na gornjem dijelu trake. Namijenjene su za prijevoz praškastih, zrnastih i sitno grudastih materijala na nagibnim transportnim trakama.

Za razliku od standardnih glatkih traka, čija maksimalna nagibna sposobnost iznosi do 20°, trake s kosim linijama omogućavaju transport na nagibima do 40°, bez klizanja ili prevrtanja materijala. Sastoje se od pojasa (standardne gume transportne trake) i gumenih linija vulkaniziranih na gornjem dijelu transportne trake.

Visina linija: Ovisno o visini linija, dostupna su tri različita tipa – C15 (15 mm); C25 (25 mm); i C32 (32 mm).

Razmak između linija: Ovisno o razmaku (pitch) između uzorka linija, dostupne su trake s 125; 200; 250; 330; 400 i 500 mm.

Oblik uzorka: Oblik uzorka traka s kosim crticama može biti u obliku slova V, slova U, riblje kosti ili cilindra. Svaki uzorak je dostupan u “otvorenoj” ili “zatvorenoj” varijanti.

Odabir visine i oblika uzorka ovisi o vrsti i granulaciji transportiranog materijala.

Koriste se na transportnim trakama za prijevoz drvnih piljevina, pijeska i šljunka, različitih minerala, ugljena i ruda, žitarica, metalnih strugotina, različitih vrećica, u postrojenjima za obradu otpada i recikliranje, na strojevima za cestogradnju itd.

Dostupne su u (standardnim) širinama: 400, 500, 600, 650, 800, 1000, 1200; 1400; 1600 mm.

Pošaljite upit za Chevron Trake rebrasti otisak

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.