Transportne trake s graničnicima

Da bi se spriječilo prosipanje materijala tijekom transporta, najoptimalnije rješenje su transportne trake s bočnim ("sklopivim") i poprečnim ("rebrom") graničnicima.

Kako bi spriječili rasipanje materijala tijekom transporta, bilo na transporterima ravnomjernog (od 0 do 90°) ili promjenjivog nagiba, najoptimalnije rješenje su transportne trake sa graničnicima – bočnim (“harmonika”) i poprečnim (“rebra”).

U ponudi su trake standardnih širina od 400 do 2000 mm, u dužinama prema zahtjevu kupca. Za pravilno  dimenzioniranje trake potrebno je odrediti:

  •  širinu trake i tip osnove trake
  • visinu valovitih graničnika (harmonike) i njihov položaj na traci
  • tip i broj poprečnih rebara na traci.

Trake sa bočnim i poprečnim graničnicima – GUMIBORD

Kako bi spriječili rasipanje materijala tijekom transporta, bilo na transporterima ravnomjernog (od 0 do 90°) ili promjenjivog nagiba, najoptimalnije rješenje su transportne trake s bočnim (“harmonika”) i poprečnim (“rebra”) graničnicima. U ponudi su trake standardnih širina od 400 do 2000 mm, u dužinama prema zahtjevu kupca. Za pravilno  dimenzioniranje trake Gumibord potrebno je odrediti ove parametre:

Parametri:
• širinu trake i tip osnove trake
• visinu valovitih graničnika (harmonike) i njihov
položaj na traci
• tip i broj poprečnih rebara na traci.

Bočni graničnici “harmonika”

Bočni graničnici “harmonika” Izrađeni su u valovitom obliku s unutarnjim ojačanjima koja daju stabilnost cijeloj traci. Mogu biti postavljeni u dva ili više redova, ovisno o širini transportera. Za upotrebu na promjenjivim kosinama preporučuju se bočni graničnici veće poprečne krutosti postavljeni na 70 do 120 mm od ruba trake, dok se na konstantnim kosinama postavljaju na samim rubovima.

Poprečni graničnici “rebra”

S bočnim graničnicima na traci mogu se kombinirati poprečni graničnici (“rebra”), koji proporcionalno odgovaraju visini harmonike (vidi priloženu tablicu 1.17.). Postavljaju se ovisno o potrebnom kapacitetu, nagibu transportera i jačini trake, u rasporedu od 2 do 5 komada po dužnom metru trake. U ponudi su 3 tipa poprečnih rebara: Tt ; Ts ; Tz.

Pošaljite upit za Transportne trake s graničnicima

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.